Presentation av föreslagna styrelseledamöter inför OEM International AB:s årsstämma den 22 april, 2021

Petter Stillström:
Petter Stillström är född 1972 och har en magisterexamen i företagsekonomi. Han är VD och storägare i AB Traction. Styrelseledamot sedan 2010 och styrelsens ordförande sedan 2017. Petter Stillström är ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i BE Group AB, Hifab Group AB och AB Traction inkl. koncernbolag.
Antal aktier: 0

Ulf Barkman:
Ulf Barkman är född 1957 och är civilekonom. Han är styrelseledamot sedan 1997 och ordförande i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NGS Group AB.
Antal aktier: 42 000 OEM-B

Mattias Franzén:
Mattias Franzén är född 1968 och är civilingenjör. Han är VD i TR Equipment AB och Tranås Rostfria AB och styrelseledamot sedan 2019. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MAZE Holding i Tranås AB och Padel Tranås AB. Styrelseledamot i OEM Automatic AB, TR Equipment AB, AB Tranås Rostfria AB och I&B Medical AB.
Antal aktier: 5 366 OEM-B

Richard Pantzar:
Richard Pantzar är född 1983 och har en masterexamen i Business Administration (MBA). Han är styrelseledamot sedan 2019. Richard är VD i Orvaus AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Orvaus AB, Centrumfastigheter i Norrtälje AB samt grundare och styrelseledamot i Vinterfors Invest AB.
Antal aktier: 0

Jörgen Rosengren:
Jörgen Rosengren är född 1967 och är civilingenjör. Han är VD i Bufab AB och är styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 740 OEM-B

Per Svenberg:
Per Svenberg är född 1969 och har en master i Business Administration (MBA). Han är VD och ägare i Dozer IT & Kommunikation AB, och föreslås som ny styrelseledamot. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag. Ägare och styrelseledamot i Personality Gym AB. Styrelseledamot i ISP Innovative Sports Products AB.
Antal aktier: 80 000 OEM-B

Åsa Söderström Winberg:
Åsa Söderström Winberg är född 1957 och är civilekonom. Hon är styrelseledamot sedan 2015. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Scanmast AB. Styrelseledamot i Skanska AB, Vattenfall AB, Delete OY och FIBO AS. Ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörs­vetenskapsakademien.
Antal aktier: 1 000 OEM-B

___________________________________ 

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och kända innehav av aktier anges per den 26 februari 2021.