RSS

RSS (neews feed, är ett annat ord) är en typ av syndikering som används för att hämta websidors innehåll. Ofta består själva innehållet av en rubrik och lite brödtext. Den här typen av information brukar användas på nyhetssidor. Genom att prenumerera på en nyhets feed (syndikering) kan man få de senaste uppdateringarna i ett sammanfattande format, utan att faktiskt besöka själva hemsidan.

Det finns även fristående RSS-program som exempelvis Feedreader och SharpReader. RSS betyder Rich Site Summary, RDF Site Summary eller Really Simple Syndication.

Tillgängliga kanaler just nu:

Senaste 10 Releaserna

http://publish.ne.cision.com/v2.0/Release/ListReleasesInLegacyFormatSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=545810dd44&pageSize=10

Senaste 10 Pressmeddelanden

http://publish.ne.cision.com/v2.0/Release/ListReleasesInLegacyFormatSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=c1582a13cc&pageSize=10

Senaste 10 Ekonomiska rapporterna

http://publish.ne.cision.com/v2.0/Release/ListReleasesInLegacyFormatSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=c6ae623ebb&pageSize=10