Pressmeddelanden 2017

 • 2017-10-17 - Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2018
  Läs nyheten...

 • 2017-06-22 - Rättelse: OEM International förvärvar Candelux Sp. z o.o. i Polen
  Läs nyheten...

 • 2017-06-22 - OEM International förvärvar Candelux Sp. z o.o. i Polen
  Läs nyheten...

 • 2017-04-28 - OEM International förvärvar Rauheat Oy
  Läs nyheten...

 • 2017-04-20 - Årsstämma i OEM International AB (publ) 19 april 2017
  Läs nyheten...

 • 2017-03-14 - Kallelse till årstämma i OEM International AB (publ)
  Läs nyheten...

 • 2017-02-27 - Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande i OEM International AB
  Läs nyheten...

 • 2017-02-08 - Förändring i valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2017
  Läs nyheten...