Pressmeddelanden 2009

 • 2009-11-02 - Två av OEM Internationals dotterbolag i Danmark fusioneras
  Läs nyheten...

 • 2009-10-21 - Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2010
  Läs nyheten...

 • 2009-07-10 - OEM Automatic i Norge utökar sortimentet med pumpar genom övertagande av verksamheten inom Lasa Maskin AS
  Läs nyheten...

 • 2009-04-24 - INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA FÖR OEM INTERNATIONAL AB 23 APRIL 2009
  Läs nyheten...

 • 2009-04-16 - Cyncrona tar över huvuddelen av elnitecs verksamhet
  Läs nyheten...

 • 2009-03-20 - OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se
  Läs nyheten...

 • 2009-03-20 - Valberedningens förslag till styrelse i OEM International AB
  Läs nyheten...

 • 2009-02-04 - Ny koncernstruktur för OEM International samtidigt som åtgärder för att möta minskad efterfrågan påbörjas
  Läs nyheten...