Pressmeddelanden 2008

 • 2008-10-27 - OEM International AB förvärvar OK Kaapelit OY
  Läs nyheten...

 • 2008-10-13 - OEM International AB förvärvar Elektro Elco AB
  Läs nyheten...

 • 2008-09-08 - Samgående mellan Internordic Bearings AB och Indoma AB
  Läs nyheten...

 • 2008-06-13 - Ny bolagsgruppchef i Cyncrona
  Läs nyheten...

 • 2008-04-25 - Information till marknaden från årsstämma 24 april 2008
  Läs nyheten...

 • 2008-03-20 - OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se
  Läs nyheten...

 • 2008-03-19 - OEM International utser Remium till likviditetsgarant (market maker)
  Läs nyheten...

 • 2008-03-19 - Förslag till ny styrelseledamot i OEM International AB
  Läs nyheten...