Kalendarium

Måndag 18 februari, 2019, kl 14:00
Bokslutskommuniké 2018

Onsdag 24 april, 2019
kl 14:00
Delårsrapport januari – mars 2019

Onsdag 24 april, 2019
kl 16:00
Årsstämma 2019