Finansiell information

OEM Internationals nya finansiella mål är:

  • Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.
  • EBITA-marginal på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Avkastning på eget kapital på minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Soliditet på minst 35 procent.

För att fortsätta nå målen är strategin att ha balans mellan tillväxt och resultat. Omvärldsförändringar, konjunktursvängningar och förvärvsmöjligheter är faktorer som gör att koncernen ständigt måste vara beredd på nya förutsättningar som ökar konkurrenskraften.