Utdelning

UTDELNINGSPOLITIK

Styrelsen i OEM International har som målsättning att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv.

UTDELNING

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor per aktie (5,50), motsvarande 20 % (20) av utdelningsbart eget kapital i koncernen.