Utdelning

Utdelningspolicy

Styrelsen i OEM International har som målsättning att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kronor per aktie (6,00), motsvarande 19 % (20) av utdelningsbart eget kapital i koncernen.