Utdelning

UTDELNINGSPOLITIK

Styrelsen i OEM International har som målsättning att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv.

UTDELNING

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor per aktie (4,25), motsvarande 22 % (21) av utdelningsbart eget kapital i koncernen.

Highslide for Wordpress Plugin