Aktieägarstatistik

Per 2016-12-30*

Aktieagarestatistik 2017

Totalt antal aktieägare i OEM är 3 231 st.
*) Källa: Euroclear Sweden AB . Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i Euroclear Sweden:s statisitik.
Sammanslagningen syftar till att visa en institution eller privatpersons totala ägande i OEM.

Highslide for Wordpress Plugin