Aktieägarstatistik

Per 2015-12-30*

Storleksklass Procent av antal ägare Procent av aktiekapital
1-500 56,1 1,2
501-1 000 16,4 1,5
1 001-2 000 12,1 2,2
2 001-5 000 8,2 3,3
5 001-10 000 3,0 2,6
10 001-20 000 2,0 3,4
20 001-50 000 1,2 4,3
50 001-100 000 0,3 3,0
100 001-5 000 000 0,7 78,5
Summa 100,0 100,0

Totalt antal aktieägare i OEM är 2 860 st.
* Källa: Euroclear Sweden AB . Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i Euroclear Sweden:s statisitik.
Sammanslagningen syftar till att visa en institution eller privatpersons totala ägande i OEM.

Highslide for Wordpress Plugin