Aktieägare

OEMs största aktieägare per 2015-12-30

aktieagare2015

I fördelningen ovan är bolagets innehav av egna aktier å 61 847 stycken B-aktier exkluderade. Syftet är att nå en enkelhet för läsar en att avläsa olika ägares inflytande i bolaget.

Highslide for Wordpress Plugin