Aktieägare

OEMs största aktieägare per 2016-12-30

aktieagare2017

I fördelningen ovan är bolagets innehav av egna aktier å 61 847 stycken B-aktier exkluderade.
Syftet är att nå en enkelhet för läsaren att avläsa olika ägares inflytande i bolaget.

Highslide for Wordpress Plugin