Aktien

OEM-aktien noterades på OTC-listan vid Stockholmsbörsen i december 1983 och har sedan dess haft en god kursutveckling. Den som vid börsintroduktionen köpte 100 aktier i OEM för 12 500 kronor hade den 31 december 2013 ett innehav av 7 200 aktier till ett värde av 639 000 kronor.

Under 2000 överfördes OEM-aktien till O-listan och 2006 blev aktien noterad på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Från 2014 är aktien överflyttad till Nasdaq
OMX Nordic Mid Cap