Styrelse

Hans Franzén

Född 1940.
Styrelseordförande 1992–2006. Styrelseledamot sedan 1974. Koncernchef t o m 31 dec 2001.
Ingenjör. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB, Cendio AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås. Styrelseledamot i Ovacon AB och IB Medical AB.
Antal aktier: 707 376 OEM-A
samt 594 990 OEM-B.

Petter Stillström

Född 1972.
Styrelseledamot sedan 2010.
Ekonomie magister.
Ej anställd i OEM.
VD och storägare i Traction.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BE Group AB, Nilörngruppen AB och Softronic AB.
Styrelseledamot i AB Traction och ett antal onoterade företag i Tractions intressesfär.
Antal aktier: 0.

Jerker Löfgren

Född 1950.
Styrelseledamot sedan 2010.
Jur. kand.
Ej anställd i OEM.
Skattejurist hos Söderberg & Partners.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Orvaus AB och Orvavus Nörvalen AB.
Antal aktier: 0.

Lars-Åke Rydh

Född 1953.
Styrelseordförande från 2010 och styrelseledamot sedan 2004.
Civilingenjör. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Plastprint AB, Schuchardt Maskin AB och Prototypen AB.
Styrelseledamot i Nefab AB, Nolato AB, HL Display AB, Östrand och Hansen AB, Investment AB Vitrinen, Söderbergsföretagen AB och Olja ek. för.
Antal aktier: 12 000 OEM-B.

Ulf Barkman

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 1997.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NGS Group AB.
Antal aktier: 42 000 OEM-B.

Åsa Söderström Jerring

Åsa Söderström Jerring

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2015.
Civilekonom. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ELU konsult AB och Delete OY. Styrelseledamot i Vattenfall AB, JM AB, Nordic Room Improvement AB, Balco Group AB och Scanmast AB. Ledamot i IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademien.
Antal aktier: 2 000 OEM-B.

 

Highslide for Wordpress Plugin