Styrelse

Hans Franzén

Född 1940.
Styrelseordförande 1992–2006. Styrelseledamot sedan 1974. Koncernchef t o m 31 dec 2001.
Ingenjör. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB, Cendio AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås. Styrelseledamot i Ovacon AB och IB Medical AB.
Antal aktier: 707 376 OEM-A
samt 594 990 OEM-B.

Petter Stillström

Född 1972.
Styrelseordförande från 2017 och styrelseledamot sedan 2010.
Ekonomie magister.
Ej anställd i OEM.
VD och storägare i Traction.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BE Group AB, Nilörngruppen AB och Softronic AB.
Styrelseledamot i AB Traction och ett antal onoterade företag i Tractions intressesfär.
Antal aktier: 0.

Ingrid Nordlund

Född 1968.
Styrelseledamot sedan 2017.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i NGS Group AB (publ) och styrelseledamot i HomeMaid AB.
Antal aktier: 0.

Anna Stålenbring

Född 1961.
Styrelseledamot från 2017
Civilekonom. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Troax AB och FM Mattsson Mora Group AB.
Antal aktier: 0.

Ulf Barkman

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 1997.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NGS Group AB.
Antal aktier: 42 000 OEM-B.

Jörgen Rosengren

Född 1967.
Styrelseledamot från 2017
Civilingenjör. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i Bufab AB.
Antal aktier: 0.

Åsa Söderström Jerring

Åsa Söderström Jerring

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2015.
Civilekonom. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ELU konsult AB och Delete OY. Styrelseledamot i Vattenfall AB, JM AB, Nordic Room Improvement AB, Balco Group AB och Scanmast AB. Ledamot i IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademien.
Antal aktier: 2 000 OEM-B.

 

Highslide for Wordpress Plugin