Revisorsyttrande ersättning ledande befattningshavare

Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2017 (pdf)

Highslide for Wordpress Plugin