Företaget / produktområden

Produkter från ledande leverantörer

OEM erbjuder ett sortiment av produkter från ledande leverantörer inom sex övergripande produktområden. Det kombineras med OEMs djupa kunskap kring de produkter företaget marknadsför. Sammantaget skapas ett attraktivt totalerbjudande där kunderna får tillgång till högkvalitativa produkter och bästa möjliga stöd i valet av produkt för deras specifika applikation.

OEMs erbjudande utgörs av såväl standardprodukter och system som av kundanpassade lösningar, vilka tas fram i ett samarbete mellan kunden, OEM och leverantören. Leverantörerna kommer huvudsakligen från Europa, usa och Asien.

Sortimentsutveckling
Att förstärka sortiment är ett ständigt pågående arbete för OEM. Det görs primärt på tre sätt. Sortimentsutvecklingen sker i samarbete med befintliga leverantörer, både genom att få tillgång till en större del av deras sortiment och genom att samarbeta med deras produktutvecklingsavdelningar. Sortimentet kan också förstärkas genom att OEM identifierar nya leverantörer av produkter som passar in i sortimentet. Avslutningsvis kan förvärv ge OEM tillgång till helt nya sortiment eller produkter som kompletterar befintligt sortiment.

Anpassat erbjudande per marknad
OEMs erbjudande skiljer sig åt beroende på geografisk marknad. Det är delvis en naturlig följd av att OEM varit etablerat längre på vissa marknader och utvecklat erbjudandet. Det är också varje lokal marknads uppgift att anpassa erbjudandet utifrån parametrar som lokal efterfrågan och vilka leverantörer som är tillgängliga för samarbete på varje marknad.

 

Top
Highslide for Wordpress Plugin