Historik

OEM’s bärande idé har alltsedan starten varit att utgöra ett alternativ till leverantörens egna dotterbolag på de marknader där koncernen bedriver sin verksamhet. För att vara intressanta partners för våra leverantörer måste OEM därför vara effektiva och åstadkomma en bra försäljningsvolym till låg kostnad samtidigt som OEM skapar mervärde genom en bra support och god logistik.

2018 Omsättnings- och resultatrekord. Förvärv av ATB Drivtech AB.
2017 Omsättnings- och resultatrekord. Förvärv av Rauheat OY och Candelux Sp. zo.o
2016 Omsättnings- och resultatrekord. Förvärv av Sitek-Palvelo OY och RF Partner AB och Ranatec Instrument AB
2015 Omsättnings- och resultatrekord. Förvärv av Rydahls, ATC Tape Converting och Scannotec.
2014 Förvärv av Nexa, Mytrade, Scanding, Kübler samt agentur för Conta-Clip.
2012 Förvärv av Vanlid Transmission, TemFlow Control, Akkupojat och Datasensor UK. Nytt logistikcenter i Finland.
2011 Förvärv av Svenska Batteripoolen, Echobeach, Scapro, Helag och Flexitron. Etablering i Ungern.
2010 Nytt logistikcenter i Sverige och ny e-handelsplattform. Förvärv av All Motion och avyttring av Cyncrona.
2009 Etablering i Kina.
2008 Förvärv av Elektro Elco och verksamheten i OK Kaapelit. Etablering i Slovakien.
2007 Förvärv av Crouzet, MPX Electra och Klitsö.
2006 Etablering i Tjeckien genom förvärv av EIG.
2005 Förvärv av Telfa och avyttring av hydraulikverksamhet.
2002 Omsättningen minskade med 30 %.
2001 Telekomkris.
2000 Jörgen Zahlin tillträder som VD. Ernström hydraulik förvärvades.
1999 Fyra förvärv genomfördes.
1998 Dotterbolag i Polen etableras.
1997 OEM och Cyncrona går ihop. Förvärv av Internordic Bearings.
1996 Omsättningen överstiger för första gången 500 MSEK.
1993 A. Karlsongruppen förvärvas.
1991 OEM International bildas och blir moderbolag.
1989 Det första dotterbolaget utanför Norden startas i Storbritannien.
1988 Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK.
1986 Första förvärvet Industri AB Reflex.
1983 Introduktion på Stockholmsbörsen. Etablering i Danmark. Omsättningen uppgick till cirka 30 MSEK.
1982 Etablering i Norge.
1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland.
1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg.