Styrelse

petter_stillstrom

Petter Stillström

Född 1972.
Styrelseordförande från 2017 och styrelseledamot sedan 2010.
Ekonomie magister.
Ej anställd i OEM.
VD och storägare i Traction.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BE Group AB, Nilörngruppen AB och Softronic AB
Styrelseledamot i AB Traction inkl. koncernbolag
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 0.

ulf_barkmark

Ulf Barkman

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 1997.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NGS Group AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 42 000 OEM-B.

jorgen_rosengren

Jörgen Rosengren

Född 1967.
Styrelseledamot från 2017
Civilingenjör. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i Bufab AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 740 OEM-B.

asa_soderstrom

Åsa Söderström Winberg

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2015.
Civilekonom. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Delete OY och Scanmast AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB, Balco AB, FIBO AS och Nordic Room Improvement. Ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsaka-demien.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 2 000 OEM-B.

Mattias Franzén

Född 1968.
Styrelseledamot sedan 2019.
Civilingenjör. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i TR Equipment AB. Styrelseledamot i TR Equipment AB, MAZE Holding i Tranås AB, I&B Medical AB och Opti Fresh AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare oberoende.
Antal aktier: 5 366 OEM-B.

Richard Pantzar

Född 1983.
Styrelseledamot sedan 2019.
Masterexamen i Business Administration (MBA). Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i Orvaus AB. Styrelseledamot i Orvaus AB, Investerum Holding AB, Centrumfastigheter i Norrtälje AB samt ett flertal fastighetsbolag.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare oberoende.
Antal aktier: 0.

Agne Svenberg

Född 1941.
Styrelseledamot sedan 2014.
Ingenjör.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Eges El & Automation AB och Personality Gym AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare oberoende.
Antal aktier: 665 400 OEM-A, 217 680 OEM-B.