Styrelse

petter_stillstrom

Petter Stillström

Född 1972.
Styrelseordförande från 2017 och styrelseledamot sedan 2010.
Ekonomie magister.
Ej anställd i OEM.
VD och storägare i Traction.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BE Group AB, Nilörngruppen AB och Softronic AB
Styrelseledamot i AB Traction inkl. koncernbolag
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 0.

ingrid_nordlund

Ingrid Nordlund

Född 1968.
Styrelseledamot sedan 2017.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i NGS Group AB och styrelseledamot i Transcendent Group AB
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 600 OEM-B.

anna_stal

Anna Stålenbring

Född 1961.
Styrelseledamot från 2017
Civilekonom. 
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Troax AB, FM Mattsson Mora Group AB och OnePartner Group AB
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 1 000 OEM-B.

ulf_barkmark

Ulf Barkman

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 1997.
Civilekonom.
Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NGS Group AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 42 000 OEM-B.

jorgen_rosengren

Jörgen Rosengren

Född 1967.
Styrelseledamot från 2017
Civilingenjör. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: VD i Bufab AB.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 740 OEM-B.

asa_soderstrom

Åsa Söderström Winberg

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2015.
Civilekonom. Ej anställd i OEM.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Delete OY och Scanmast AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB, JM AB, Balco AB, FIBO AS och Nordic Room Improvement. Ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsaka-demien.
Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 2 000 OEM-B.