General annual meeting 2020

Årsstämma 2020 kommer att hållas den 22 april, kl.16.00 2020.