Revisorsyttrande ersättning ledande befattningshavare 2019