Presentation av föreslagna styrelseledamöter inför stämman 2020