Presentation av föreslagna styrelseledamöter inför stämman 2019

Petter Stillström:
Petter Stillström är född 1972 och har en magisterexamen i företagsekonomi. Han är VD och storägare i AB Traction. Styrelseledamot sedan 2010 och styrelsens ordförande sedan 2017. Petter Stillström är ledamot i ersättningsutskottet och
revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BE Group AB, Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i AB Traction inkl. koncernbolag.

Antal aktier: 0

Ulf Barkman:
Ulf Barkman är född 1957 och är civilekonom. Han är styrelseledamot sedan 1997 och ordförande i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NGS Group AB.

Antal aktier: 42 000 OEM-B

Mattias Franzén:
Mattias Franzén är född 1968 och är civilingenjör. Han är VD i TR Equipment AB och föreslagen som ny styrelseledamot 2019. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i TR Equipment AB, MAZE Holding i Tranås AB, I&B Medical AB och Opti Fresh AB.

Antal aktier: 5 366 OEM-B

Richard Pantzar:
Richard Pantzar är född 1983 och har en masterexamen i Business Administration (MBA). Han är VD i Orvaus AB och föreslagen som ny styrelseledamot 2019. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Orvaus AB, Investerum Holding AB, Centrumfastigheter i Norrtälje AB samt ett flertal fastighetsbolag.

Antal aktier: 0

Jörgen Rosengren:
Jörgen Rosengren är född 1967 och är civilingenjör. Han är VD i Bufab AB och är styrelseledamot sedan 2017. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 740 OEM-B

Agne Svenberg:
Agne Svenberg är född 1957 och är ingenjör. Han är en av grundarna till bolaget och tidigare styrelseledamot t.o.m. 2014. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Eges El & Automation AB och Personality Gym AB.

Antal aktier: 665 400 OEM-A, 217 680 OEM-B

Åsa Söderström Winberg:
Åsa Söderström Winberg är född 1957 och är civilekonom. Hon är styrelseledamot sedan 2015. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Delete OY och Scanmast AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB, JM AB, Balco AB, FIBO AS och Nordic Room Improvement. Ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Antal aktier: 2 000 OEM-B

___________________________________

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och kända innehav av aktier anges per den 28 februari 2019.