Revisors yttrande avseende ersättningar ledande befattningshavare

Revisors yttrande avseende ersättningar ledande befattningshavare 2018-02-15