Revisorsyttrande ersättning ledande befattningshavare

Revisorsyttrande om ersättningar 2016-02-18