Presentation av styrelseledamöter

Presentation av föreslagna styrelseledamöter inför OEM International AB:s årsstämma den 26 april, 2016


Lars-Åke Rydh:

Lars-Åke Rydh är född 1953 och är civilingenjör. Han är styrelseordförande sedan 2010 och har varit styrelseledamot sedan 2004. Lars-Åke Rydh är ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Plastprint AB, Schuchardt Maskin AB och Prototypen AB. Styrelseledamot i Nefab AB, Nolato AB, HL Display AB, Östrand och Hansen AB, Investment AB Vitrinen, Söderbergsföretagen AB och Olja ek. för.

Antal aktier: 12 000 OEM-B.

 

Ulf Barkman:

Ulf Barkman är född 1957 och är civilekonom. Han är styrelseledamot sedan 1997 och ordförande i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NGS Group AB.

Antal aktier: 42 000 OEM-B.

 

Hans Franzén:

Hans Franzén är född 1940 och är ingenjör. Han var styrelseordförande 1992 – 2006 och har varit styrelseledamot sedan 1974. Hans Franzén är ledamot i ersättningsutskottet. Koncernchef t.o.m. 31 dec 2001. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB och Cendio AB. Styrelseledamot i Ovacon AB och IB Medical AB.

Antal aktier: 707 376 OEM-A, 594 990 OEM-B.

 

Jerker Löfgren:

Jerker Löfgren är född 1950 och är jurist. Han arbetar som skattejurist hos Söderberg & Partners. Han är styrelseledamot sedan 2010. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Orvaus AB och Orvavus Nörvalen AB

Antal aktier: 0.

 

Petter Stillström:

Petter Stillström är född 1972 och har en magisterexamen i företagsekonomi. Han är VD och storägare i AB Traction. Styrelseledamot sedan 2010. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BE Group AB, Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i AB Traction samt ett antal onoterade företag i Tractions intressesfär.

Antal aktier: 0.

 

Åsa Söderström Jerring:

Åsa Söderström Jerring är född 1957 och är civilekonom. Hon är styrelseledamot sedan 2015. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ELU konsult AB och Delete OY. Styrelseledamot i Vattenfall AB, JM AB, Nordic Room Improvement AB och Scanmast AB. Ledamot i IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin.

Antal aktier: 2 000 OEM-B.

 

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och kända innehav av aktier anges per den 21 mars 2016.