Revisorsyttrande ersättning ledande befattningshavare

Revisorsyttrande om ersättningar 20150217