Presentation av styrelseledamöter

Presentation av föreslagna styrelseledamöter inför OEM International AB:s årsstämma den 23 april, 2015

Lars-Åke Rydh:
Lars-Åke Rydh är född 1953 och är civilingenjör. Han är styrelseordförande sedan 2010 och har varit styrelseledamot sedan 2004. Lars-Åke Rydh är ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nefab AB, Plastprint AB, Schuchardt Maskin AB och Prototypen AB. Styrelseledamot i Nolato AB, HL Display AB, Östrand och Hansen AB, Investment AB Vitrinen och Olja ek. för.
Antal aktier: 12 000 OEM-B.

Hans Franzén:
Hans Franzén är född 1940 och är ingenjör. Han var styrelseordförande 1992 – 2006 och har varit styrelseledamot sedan 1974. Hans Franzén är ledamot i ersättningsutskottet. Koncernchef t.o.m. 31 dec 2001. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB, Cendio AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås. Styrelseledamot i Ovacon AB och IB Medical AB.
Antal aktier: 707 376 OEM-A, 603 990 OEM-B.

Jerker Löfgren:
Jerker Löfgren är född 1950 och är jurist. Han arbetar som Senior Legal Counsel i Carnegie Private Banking. Han är styrelseledamot sedan 2010. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Orvaus AB och Orvavus Nörvalen AB
Antal aktier: 0.

Petter Stillström:
Petter Stillström är född 1972 och har en magisterexamen i företagsekonomi. Han är VD och storägare i AB Traction. Styrelseledamot sedan 2010. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i PartnerTech AB, AB Traction, BE Group AB samt flera onoterade företag i Tractions intressesfär.
Antal aktier: 0.

Ulf Barkman:
Ulf Barkman är född 1957 och är civilekonom. Han är styrelseledamot sedan 1997 och ordförande i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Antal aktier: 42 000 OEM-B.

Åsa Söderström Jerring:
Åsa Söderström Jerring är född 1957 och är civilekonom. Av valberedningen föreslås Åsa Söderström Jerring till ny styrelseledamot. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare.
Åsa Söderström Jerring har 25-årig industriell erfarenhet, bland annat som informationschef för NCC Bygg, verkställande direktör för Ballast Väst samt för SWECO Theorells. Under de senaste tio åren har hon arbetat som styrelseledamot i ett flertal bolag.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vattenfall AB, JM AB, Rejlers AB, Nordic Room Improvement AB, ELU Konsult AB (ordf), Scanmast AB och även ledamot i IVA.
Antal aktier: 2 000 OEM-B.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och kända innehav av aktier anges per den 9 mars 2015.