Bolagsstyrning

1. AGNE SVENBERG (f 1941)
Styrelseledamot sedan 1974. Verkställande direktör t o m 29 feb 2000. Ingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EG:s El o Automation AB, Personality Gym AB och ISP AB.
Antal aktier: 665 400 OEM-A samt 226 530 OEM-B.

3. JERKER LÖFGREN (f 1950)
Styrelseledamot sedan 2010. Jur. kand. Ej anställd i OEM. Senior Legal Counsel i Carnegie Private Banking. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Orvaus AB och Orvavus Nörvalen AB.
Antal aktier: 0.

5. LARS-ÅKE RYDH (f 1953)
Styrelseordförande från 2010 och styrelseledamot sedan 2004. Civilingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nefab AB, San Sac AB, Plastprint AB, Schuchardt Maskin AB och CombiQ AB. Styrelseledamot i Nolato AB, HL Display AB, Olja ek. för. och Arla Plast AB.
Antal aktier: 12 000 OEM-B.

2. HANS FRANZÉN (f 1940)
Styrelseordförande 1992–2006. Styrelseledamot sedan 1974. Koncernchef t o m 31 dec 2001. Ingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB, Tranås Resebyrå AB, Opti Fresh AB, Linktech AB, Cendio AB och Handelsbankens lokalstyrelse
i Tranås. Styrelseledamot i Ovacon AB och IB Medical AB.
Antal aktier: 707 376 OEM-A samt 619 290 OEM-B.

4. ULF BARKMAN (f 1957)
Styrelseledamot sedan 1997. Civilekonom. Ej anställd i OEM.
Antal aktier: 42 000 OEM-B.

6. PETTER STILLSTRÖM (f 1972)
Styrelseledamot sedan 2010. Ekonomie magister. Ej anställd i OEM. VD och storägare i AB Traction. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nilörngruppen AB och Softronic AB. Styrelseledamot i PartnerTech AB, AB Traction samt flera onoterade företag i Tractions intressesfär.
Antal aktier: 0.

Uppgifterna ovan är
per den 31 december.