Arbeta i OEM

TVÅ AV OEMS stora konkurrensfördelar är medarbetarnas kompetens och engagemang.
I en allt mer konkurrensutsatt marknad där i många fall produkterna blir mer och mer lika blir det medarbetarnas engagemang som ofta gör skillnad.
Medarbetarnas höga kompetens bygger på hög teknikkunskap kombinerat med tydligt säljfokus.

OEMS produktspecialister och säljare är nyckelpersoner i relationerna med tillverkare och kunder.
Deras kunskap och engagemang bygger långsiktiga förtroen-defulla förbindelser i enlighet med oems affärsmodell.
Att utveckla mervärden och effektiva interna processer som i många fall anpassas till den allt mer digitaliserade världen blir allt viktigare.
Medarbetarna är garantin för att oem på både lång och kort sikt kan behålla positionen som en av Europas ledande teknikhandelskoncerner.

Personlig utveckling mot tydlga mål

Medarbetare som ständigt utvecklas och har en långsiktighet i kombination med en kontinuerlig påfyllning av unga talanger är viktigt för oems långsiktiga konkurrenskraft.
OEM arbetar därför ständigt med att utveckla sin attraktionskraft
som arbetsgivare både för befintliga och framtida medarbetare. oem uppmuntrar alla medarbetares utveckling på flera olika sätt.
En av de viktigaste aktiviteterna är att arbeta med individuella utvecklingsplaner.
Planerna bygger på att kombinera verk-samhetens mål med individens ambitioner och utifrån detta löpande arbeta för att utveckla alla medarbetare.
Innehållet i de individuella utvecklingsplanerna diskuteras på årliga utvecklingssamtal där man
går igenom genomförda aktiviteter och fastställer kommande års utvecklingsplan.
Kompetensutveckling ingår som en del i den personliga utvecklingen och medarbetarnas kunskaper förstärks löpande inom bland annat försäljning, teknik, ekonomi och IT.

Välutbildade säljare

OEM har alltid haft utveckling av säljkåren som ett fokusområde. Säljarna ska ha hög produktkompetens, ta ett stort affärsansvar och arbeta nära kunderna.
På så sätt kan de självständigt driva säljarbetet framåt och leva upp till oems höga ambitioner avseende säljarnas förmåga att identifiera nya
affärsmöjligheter och ge kunden marknadens bästa service. För att säljarna ska uppfylla de höga kraven finns utbildningspaket som sträcker sig över flera år.
Nyrekryterade säljare utbildas genom interna och externa kurser i syfte att ge personlig utveckling och skapa en effektiv metodik i säljarbetet.
Med en gedigen säljbakgrund öppnas också dörrar till andra tjänster inom oem som till exempel säljchef eller affärsområdeschef.

Karriärsutveckling uppmuntras

Alla medarbetare på oem uppmuntras att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade.
De flesta ledare rekryteras internt och stor kraft läggs på att identifiera och utveckla personer med ledaregenskaper som kan bli framtidens ledare, både lokalt och centralt.
Karriärutvecklingen genomförs i huvudsak inom respektive bolag.
Det kompletteras med centrala initiativ, exempelvis koncern-gemensamma talangutvecklingsprogram, som syftar till att både stärka kompetens.

Stark företagskultur

OEMS företagskultur bygger på ledorden – positiv attityd, engagemang, prestigelöshet, målfokus och öppenhet.
Med långsiktighet och stark sammanhållning har oem skapat en organisation med prestation och trivsel som grundfundament.

Top
Highslide for Wordpress Plugin