Arbeta i OEM

OEMs konkurrenskraft bygger på varje medarbetares insats och utveckling. OEM är en attraktiv arbetsplats som rekryterar och utvecklar kompetenta och målmedvetna personer. Under 2011 har bolaget rekryterat Cirka 50 anställda.

FÖRETAGSKULTUR
OEM är en internationell koncern som drivs av teknisk kunskap, säljfokus
och affärsmässighet. Ledorden i den gemensamma OEM-andan är positiv attityd, engagemang, målfokus, öppenhet och prestigelöshet.

SÄLJSKOLA
Säljare på OEM arbetar med ett brett urval av produkter mot ledande industribolag och ett stort antal mindre och medelstora bolag. För nya säljare erbjuder OEM säljutbildning som pågår under två år uppdelad i fem block. Dessa består av interna och externa kurser och är framtagna för att ge en säljmetodik och stärka säljaren i en rad olika situationer. Efter de inledande åren väntar större utmaningar, där säljaren under stor frihet driver strategisk försäljning. OEM är en lärande organisation och som stöd under hela karriären erbjuds kurser inom till exempel förhandlingsteknik och IT-verktyg för försäljningsarbete.

LEDARSKAPSPROGRAM
OEM arbetar aktivt för att utveckla bolagets ledarskapsförsörjning på
kort och lång sikt. Interna och externa utvecklingsprogram för ledarna bidrar till att förstärka lagarbetet och tillföra ny kunskap. I Finland och Baltikum genomfördes under 2011 ett omfattande ledarskapsprogram för skiktet under VD. Programmet syftar till att utbilda nästa generation av ledare för att säkerställa framtida tillväxtmöjligheter. Ledarkulturen inom OEM bygger på starka team och tydliga mål. Varje chef ska bygga sitt team och sätta tydliga individuella mål för sina medarbetare.

 

KARRIÄRMÖJLIGHETER
På OEM har alla möjlighet att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade. Varje medarbetare på OEM har regelbundna utvecklingssamtal med individuella planer. Bolaget uppmuntrar till rörlighet mellan olika verksamheter och länder. Målsättningen är att utveckla och rekrytera ledare internt. Många börjar som säljare eller produktspecialister och vidareutvecklas sedan till ledare med personal och budgetansvar. Nästa steg är som produkt- eller produktområdeschef och sedan vidare till affärsområdeschef. Huvuddelen
av OEMs högsta ledning har en lång karriär bakom sig inom OEM.

REKRYTERING
OEM rekryterar kontinuerligt för att säkra tillväxtmöjligheter på alla marknader. Under 2012 har bolaget ökat antalet medarbetare med 14 %
till 587. De personalkategorier som i huvudsak förstärkts är säljare och produktspecialister.

TRAINEEPROGRAM
Under 2011 har OEM åter genomfört trainee-program för att introducera
unga nya medarbetare med ambition och potential att ta ledaransvar. Fokus är på personer med intresse för affärer och försäljning samt ofta en teknisk utbildning i grunden. Programmet är tvåårigt och består av en introduktionsperiod, projektarbete och säljpraktik. Arbetet genomförs både i Sverige och internationellt.

STUDENTSAMARBETE
OEM samarbetar med flera olika utbildningar för att utveckla bolagets kunskap och lära känna potentiella medarbetare. För att säkerställa den
framtida kompetensförsörjningen medverkar OEM i utvecklingen av eftergymnasiala utbildningar i e-handel, logistik och ekonomi på Tranås Utbildningscentrum. Bolaget erbjuder också handledning av examensarbeten och praktik för att bygga relationer med studenter.

JÄMSTÄLLDHET
OEMs bransch har av tradition varit mansdominerad. OEM strävar efter att öka jämställdheten i verksamheten genom att i högre grad söka kvinnor till mansdominerande befattningar.

VÄLBEFINNANDE
OEM satsar på en god arbetsmiljö och uppmuntrar till en hälsosam livsstil genom motion och förebyggande hälsovård. Bolagets lokaler har trevliga gemensamma utrymmen och ergonomiska arbetsplatser.

Highslide for Wordpress Plugin